Проучване на общественото мнение на Cedefop относно професионалното образование и обучение в Европа: България

Проучване на общественото мнение на Cedefop относно професионалното образование и обучение в Европа: България