Преглед на квалификационните рамки в различни държави

Преглед на квалификационните рамки в различни държави

etf

В сайта на Европейския център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP е публикуван обширен материал относно напредъка в разработването на национални квалификаицонни рамки. Докладът представя ролята и функциите на националните рамки, както и тяхното въздействие върху образователните системи. За всяка от 79-те държави е описана нормативната регулация, развитието от въвеждането на квалификационните рамки насам, ползата от прилагането им, както и са посочени отговорните институции и заинтересованите страни. Публикацията предлага актуален поглед и възможност за сравнителен анализ  на квалификационните системи в държави от различни региони по света.

Документът (на английски език) е достъпен на следния линк:  https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/2236