ReferNet България

е общоевропейска мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение, създадена през 2002 година от Европейската агенция за развитие на професионалното обучение – CEDEFOP.

refernet-bulgaria
Пускане на видеото

СЪБИТИЯ

ПУБЛИКАЦИИ

НОВИНИ

Публикация на Cedefop за сравняване на квалификациите за професионално образование и обучение

През последните две десетилетия европейските системи за ПОО съществено промениха начина, по който определят и описват квалификациите и програмите. Една от общите черти, обаче, е

повече »

Какво прави България за бежанците от Украйна- образование, обучение и заетост

Според официалната статистика Р България е на второ място в Европа по процент украински граждани, получили временна закрила, спрямо общия брой украинци, пребиваващи в страната.

повече »

Тук ще намерите изследователски доклади, доклади за националната политика в областта на професионалното образование и обучение, както и библиография на публикациите в България по темата.