За Refernet

ReferNet България

Общоевропейска мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение

В мрежата са представени всички страни-членки на Европейския съюз, Исландия и Норвегия. За периода 2020 – 2023 година координиращата институция на дейностите на мрежата в България е Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

създ.

2002

Европейската агенция за развитие на професионалното обучение - CEDEFOP

28

страни-членки на Европейския съюз, Исландия и Норвегия

cons009
cons023

Vocational education and training system chart