Как да направим ПОО „зелено“?

Как да направим ПОО „зелено“?

zelenoPOO

Зеленият преход притежава значителен потенциал по посока на икономическия растеж и разкриването на нови работни места. За да се възползват пълноценно от него обаче, почти всички работещи и учащи се лица се нуждаят от някакъв вид обучение за повишаване на квалификацията или преквалификация, така че да могат да придобият уменията за зелен преход, които промяната на профила на ежедневните работни задачи изисква. Професионалното образование и обучение (ПОО) е от решаващо значение за подсигуряване на служителите и обучаващите се в ЕС с правилните умения, както и за подпомагане на преминаването им към по-екологично, „зелено“ мислене.

  • По какъв начин обаче ПОО може да стане „по-зелено“, така че да помогне за оформянето и подобряването на зелената икономика?
  • Какво трябва да се промени в учебните планове и програми за ПОО на практика, за да отразяват нуждите от умения, които включва зеленият преход?
  • Какви практически инструменти могат да се използват, за да се направи ПОО по-съгласувано и подкрепящо революцията на уменията, която се извършва в момента?

Голяма част от изследванията на Cedefop акцентират именно върху професиите и групите обучаеми, които следва да имат приоритет в придобиването на зелените умения. В тази връзка Агенцията кани представители на институции за ПОО, политици, експерти и всички заинтересовани страни от екосистемата на уменията на виртуална среща в рамките на Европейската година на уменията на 25 януари 2024 г. от 15:00 до 16:30 ч. Събитието ще позволи на участниците да се информират как зеленият преход вече променя съдържанието и предоставянето на обучителните програми и какви практически стъпки могат да предприемат участниците в ПОО, за да допринесат за зелената политика на ЕС. Ще бъдат представени вдъхновяващи практики, за да се илюстрира нагледно как да се премине от политически планове към целенасочено действие.

Информация за събитието и за регистрацията може да намерите на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/en/events/greening-vet