Публикация на CEDEFOP за митовете, свързани с дигитализацията

Публикация на CEDEFOP за митовете, свързани с дигитализацията

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) публикува материал за последиците от цифровизацията върху пазара на труда и работните места.

Широкото приложение на дигитални технологии за работа и учене по време на пандемията с COVID-19 постави акцент върху трансформацията в компаниите и нуждата от дигитални умения. В публикацията се посочва, че макар първоначално да се считаше, че голяма част от работни места ще изчезнат, по-скоро днес следва да се мисли в посока предимно на трансформация на работните задачи. Въпреки това подобряването на уменията и нуждата от преквалификация с фокус върху уязвимите групи са в дневния ред на отговорните за политиките европейски институции. Цитирано е проучване, което сочи, че 3 от 4 фирми в Европа срещат затруднения с намирането на служители с нужните умения. Тревожни са и данните за намаляване на  предлаганите вътрешнофирмени обучения по време на пандемията.

В материала се посочват данни от изследване, които показват, че водени от навлизането на дистанционна работа по време на пандемията, 46% от заетите лица продължават да използват дигитални инструменти и платформи за работни срещи или конференции. Около 36% от анкетираните са участвали в онлайн обучение, свързано с изпълняваната длъжност. За 8 от 10 работни места в Европейския съюз се изискват поне базови дигитални умения, но в периода от средата на 2020 до края на 2021г. само 26% от работещите са предприели дейности за обучение с цел по-нататъшно развитие на цифровите умения, изисквани от работата им.

Пълният текст на материала е достъпен тук: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9173