Доклад за България

България – Европейска инвентаризация за NQF 2020