България – Европейска инвентаризация на NQF 2018

България – Европейска инвентаризация на NQF 2018