Актуализация на европейската инвентаризация за валидиране на неформалното и самостоятелното обучение за 2018 г.: България

Актуализация на европейската инвентаризация за валидиране на неформалното и самостоятелното обучение за 2018 г.: България