Използвайте образователни стаи на загадките (escape rooms), за да помогнете на обучаемите да развият своите умения

Използвайте образователни стаи на загадките (escape rooms), за да помогнете на обучаемите да развият своите умения

 

Проект ELMET, финансиран по програма Еразъм+, използва метода за учене чрез преживяване и по-конкретно образователните стаи на загадките (Educational Escape Rooms), за да помогне нa обучаемите да придобият уменията, необходими в променящата се работна среда в 21 век – дигитални, зелени умения и социални умения.

В проекта участват 5 партньорски организации: Arabako Foru Aldundia-Diputación Foral de Álava – Испания (координатор), Университет на Тесалия – Гърция, Citizens In Power – Кипър, Media Creativa 2020 – Испания и Фондация на бизнеса за образованието – България.

Екипът разработи богат инструментариум със свободно достъпни на български език и готови за използване ресурси, които имаме удоволствието да ви представим и да ви поканим да ползвате и популяризирате.

Инструментариумът включва:

Обучителен курс с 4 модула

·         Модул 1: Стаята на тайните като обучителен инструмент
·         Модул 2: Как да създадете Образователна стая на тайните
·         Модул 3: Съдържанието на стаята на тайните
·         Модул 4: Материали и ресурси в стаята на тайните
·         ELMET обучителен курс – Заключение

 

Наръчник за създаване, прилагане, фасилитиране и оценка на обучението с образователни стаи на загадките

3 готови за ползване физически стаи на загадките и инструкции,
които можете да разпечатате и да използвате със своите обучаеми:

·         Сценарий 1 за развитие на меки умения
·         Сценарий 2 за развитие на дигитални умения
·         Сценарий 3 за развитие на зелени умения

Платформа за онлайн стаи на загадките, която съдържа:

  • 3 дигитализирани стаи на загадките по същите сценарии
  • Ръководство за създаване на дигитални стаи на загадките
  • шаблон и богат набор от безплатни ресурси – игри, пъзели, кръстословици, шифри, генератори на улики (новини, билети, гласове и др.), в които обучителите сами могат да създадат свои онлайн образователни стаи на загадките
  • Видео ръководство, с чиято помощ по-лесно да се ориентирате в платформата.

Повече информация за проекта можете да откриете на уебсайта на проекта  https://elmetproject.euкакто и на страницата във Facebook.

2020-1-ES01-KA202-082685. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само вижданията на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея.