Cedefop новини

Валидирай се

На 24 и 30 ноември 2021 г. се състоя онлайн събитие, организирано от Европейския център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP и Европейската комисия, с водеща тема ролята на валидирането като „бустер“ за повишаване на квалификацията и преквалификация на обучаемите в Европа.

Валидирането на резултатите от проведено неформално обучение и т.нар. информално учене (учене „от вкъщи“) ще позволи още по-голяма свобода на реализация и работна мобилност на гражданите на Европейския съюз.

Със специална препоръка на Европейския съвет от 2012 г. се създаде набор от насоки за валидирането, обединени в документа European guidelines for validating non-formal and informal learning. Още тогава Европейската комисия, подкрепена от CEDEFOP, си постави за цел редовно да актуализира насоките, като в рамките на последното събитие около 100 участници имаха възможност за задълбочен анализ по време на седемте дни между организираните два уебинара и четири семинара.

Като извод се оформи тезата, че само чрез широко участие на всички заинтересовани страни в различните аспекти на процеса могат да се постигнат така необходимите доверие и подкрепа, за да се превърне валидирането в реална и търсена възможност в Европа.

Беше подчертана и водещата роля на Резултатите от ученето като елемент, който осигурява последователност на обучението в рамките на различните сектори и позволява разнообразието от възможности за оценяване на придобитите компетентности.

Актуализираният вариант на насоките се очаква да бъде публикуван до края на 2022 г.

Източник: CEDEFOP