Трета партньорска среща по проект GreenMicred за зелени микроудостоверения

Трета партньорска среща по проект GreenMicred за зелени микроудостоверения

GreenMiCred

 

В периода 6-7 февруари 2024 г. в гр. София се проведе Трета транснационална среща по проект Повишаване на уменията и преквалификация на нискоквалифицирани възрастни за учене през целия живот (№ 101087539) – GreenMICRED Pathways, с участието на представители на шестнайсетте партньорски организации от България, Швеция, Ирландия, Латвия, Република Северна Македония, Испания и Нидерландия. В събитието взеха участие и експерти на НАПОО, в качеството й на партньор по инициативата. Проектът цели разработването на рамка за придобиване на микроудостоверения за зелени умения, с което да се подпомогне осигуряването на заетост и преквалификацията в рамките на парадигмата за учене през целия живот. Програмата на събитието беше посветена на измерване на напредъка в изпълнението на отделните работни пакети и начертаване на следващи стъпки до края на проекта. Предстои създаването на специализирана платформа, нейното тестване и широко прилагане, както и образователна мобилност. Следващата партньорска среща с представители на консорциума е планирана за м. септември 2024 г. в гр. Рига, Латвия.