Визия за промяна по време на шведското председателство на Съвета на ЕС

Визия за промяна по време на шведското председателство на Съвета на ЕС

Швеция предприема мерки за преодоляване на несъответствието между предлаганите и търсените на пазара на труда умения, като ще работи за адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо нуждите на бизнеса. За да постигне целите за привеждане на съответствие относно необходимите умения шведското правителство е предприело редица мерки, включително изменения на Закона за образованието. Тази инициатива е свързана с приоритетите на шведското председателство на Съвета на Европейския съюз през първото шестмесечие на 2023 г.

Приоритетите са насочени към областите сигурност, конкурентоспособност, зелен и енергиен преход, демократични ценности и върховенство на закона. Тези приоритети отразяват позициите, които Швеция традиционно отстоява в ЕС, но също така отговарят на настоящите геополитически и икономически предизвикателства пред Съюза. За сектор образование по време на председателството ще се засили работата по Европейското образователно пространство по отношение на взаимното признаване на квалификациите. Планирано е да стартира и разглеждането на двете препоръки на Съвета, обявени от ЕК, относно цифровизацията в областта на образованието. Швеция възнамерява да обвърже своето председателство с  Европейската година на уменията, с акцент върху това как образованието може да допринесе за успешния преход. Ще се инициира дискусия относно условията, необходими както за отделните лица, така и за компаниите, за да могат да се обезпечат уменията, необходими за осъществяване на екологичния преход.

Източник: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/swedish-eu-presidency-attack-skills-mismatch