Испанското председателство ще насърчава промените и решенията, необходими за справяне с основните предизвикателства пред ЕС

Испанското председателство ще насърчава промените и решенията, необходими за справяне с основните предизвикателства пред ЕС

spanish

Считано от 1-ви юли 2023г. Испания поема ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз за втората половина на годината. Основното послание на испанското председателство е „Европа, по-близо“, а четирите приоритета са дефинирани както следва: гарантиране на открита стратегическа автономност на Европейския съюз; постигане на напредък в зеления преход; насърчаване на по-сериозна социална и икономическа справедливост; укрепване на европейското единство.

Програмата на председателство акцентира върху образованието като една от основите на Европейския проект. По време на Европейската година на уменията испанското председателство „ще работи за бъдещето на младите хора, като структурира приобщаваща, цифрова и конкурентна образователна рамка, и същевременно се стреми да смекчи въздействието, което икономическата, здравната и социалната криза оказват върху тях.“ Друга от целите на испанското председателство е свързана с ускоряването на дигиталната трансформация на ЕС, „за да се гарантира, че са налице необходимите умения за постигане на амбициозните цели на политическата програма за цифровото десетилетие 2030 г.

Като част от първия приоритет, ре-индустриализацията на ЕС, председателството има за цел да постави Съюза на челните позиции в технологичната революция и да „напредне към отговорна цифровизация, преодоляване на цифровото разделение и гарантиране на дигиталната неприкосновеност на личния живот за всички европейци“. Испанското председателство ще предложи две препоръки на Съвета за подобряване на цифровите умения в образованието и обучението и относно ключовите благоприятни фактори за успешно цифрово образование и обучение.

Източник: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/spanish-eu-presidency-digital-green-and-skilled