Публикация на CEDEFOP за работата от вкъщи и уменията

Публикация на CEDEFOP за работата от вкъщи и уменията

Дори и след като здравната криза с COVID-19 премине, заетостта от разстояние ще бъде все по-често срещана. Дистанционната работа днес е най-вече в интелектуалната или социалната сфера, или в области с интензивно използване на ИКТ, което от своя страна изисква по-високи нива на умения. Нивата на умения в различните европейски държави се проследява от 2018 г. чрез европейския индекс на уменията ESI, разработен от CEDEFOP. За да се онагледи връзката между необходимите умения и потенциала за работа от дома е създаден специален индекс (Dingel и Neiman, 2020).  В проучването се разглежда също така и връзката между дела на възможните работни места, изпълнявани от разстояние, и нивото на икономическо развитие на дадена държава.

Цялата публикация може да откриете на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/bg/news-and-press/news/working-home-during-pandemic-solid-skills-system-may-do-trick