Публикация на CEDEFOP за нов подход в анализа на умения

Публикация на CEDEFOP за нов подход в анализа на умения

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) представи публикация за използването на анализи на т.нар. “big data” като възможност за допълване на традиционно прилаганите подходи.

Демографските промени, цифровизацията и преминаването към нови форми на работа от разстояние трансформират търсенето и предлагането на умения. Отговорните за формулирането на политиките институции търсят нови и по-бързи методи за събиране и обработване на информация за настоящите и бъдещи нужди от умения.

Анализът на големи данни се използва широко при научните изследвания в социалната област, но прилагането му в сферата на пазара труда е все още ограничено поради особеностите при използване на такива данни.

В разработката се описва как изследването на уеб-базирани големи данни може да се използва за укрепване на връзките между пазара на труда и образованието и обучението. Разгледани са предимствата от прилагането на този подход: детайлност на информацията, данни относно търсените умения за различните професии и сектори, описание на нововъзникващи умения, свързани с нови задачи и технологии, възможен преход между професии.

Подборът на персонал и търсенето на работа онлайн стават все по-важни. През 2018 г. кандидатурите, получени чрез онлайн портали за работа съставляват една пета от наетите по целия свят. Цифровизацията и повишаването на дигиталната грамотност на населението стимулират използването на мрежата като посредник за заетост и обучение.

Публикацията разглежда основните предизвикателства при използването на уеб-базирани данни за анализ на уменията, ограниченията за представителност, затрудненията за прилагане в развиващите се страни, както и варианти за комбиниране на метода със стандартни проучвания.

Пълният текст на материала е достъпен тук: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/2229