Публикация на CEDEFOP относно влиянието на автoмaтизацията върху пазара на труда

Публикация на CEDEFOP относно влиянието на автoмaтизацията върху пазара на труда

В края на м.октомври бе публикуван нов материал на Европейския център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP, насочен към използването на големи данни за анализ на тенденциите, свързани с роботизацията и влиянието й върху работните места.

Още преди пандемията с COVID-19 се провеждаха изследвания за застрашаващата сила на технологизацията върху пазара на труда. Опасенията от възможността машините да заменят човешкия труд и пандемията да ускори този процес може да се окажат неоснователни. Необходимостта от разработване на ефективни планове за обучение, които да помогнат на хората и компаниите да направят плавно прехода към цифрова икономика е ключова цел, включително и на Европейската програма за умения.

Проучването съдържа информация от обработването на големи данни, която обхваща уменията, работните дейности и технологиите, използвани в организациите. Изследването разглежда как технологичните иновации влияят върху професиите и позволява изготвянето на прогнозен модел за автоматизацията на труда в Европейския съюз.

Разработката е базирана на данни, събирани чрез новия онлайн инструмент за анализ на свободни работни места за Европа Skills-OVATE, https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-online-vacancies. Инструментът е разработен от CEDEFOP и цели да се използва информацията за търсенето на умения, налична в публикуваните онлайн обяви за работа.

В материала се категоризират значимите трудови дейности, идентифицирани в емпиричния анализ според това дали включват рутинни, ръчни операции или социално взаимодействие, както и се описва, че противно на очакванията, професиите с по-висока степен на взаимодействие с компютри е по-малко вероятно да бъдат заменени от машини.

Целият документ може да откриете на английски език на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/6206