Покана за участие в проучване на CEDEFOP

Покана за участие в проучване на CEDEFOP

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) стартира проучване за това как чрез потвърждаване на гъвкави образователни и обучителни пътеки може да се отговори на нуждите на бизнеса от работна сила. Проучването е насочено към различни целеви групи: доставчиците на професионално образование и обучение, държавни институции на национално и регионално ниво, работодатели и заети лица и акцентът са кратките обучителни курсове (microcredentials).

Какво всъщност се крие зад термина „microcredentials”? Тук се включва възможността за присъждане на т.нар. „дигитална значка“ за различните видове образователни и обучителни курсове, през които преминават гражданите през отделните етапи от своята кариера. В един динамичен пазар на труда става особено важен начина, по който всички умения и компетентности могат да бъдат разпознати. Краткосрочни обучения по част от професия или онлайн курсове – всичко има значение в днешния свят на труда.

Въпросникът е активен до 05.07.2021 г., а попълването му отнема около 15 мин.

Ако желаете да дадете своя принос в работата на Европейската комисия по разработването на нов подход за развитието на системата за професионално образование и обучение, моля изберете някоя от следните възможности:

За доставчици на ПОО:

https://survey.alchemer.eu/s3/90334228/Mapping-micro-credentials-in-European-labour-market-related-education-training-and-learning-questionnaire-for-VET-providers

За национални/местни институции:

https://survey.alchemer.eu/s3/90334052/Mapping-micro-credentials-in-European-labour-market-related-education-training-and-learning-questionnaire-for-national-regional-authorities

За работодатели и работодателски организации:

https://survey.alchemer.eu/s3/90336659/Mapping-micro-credentials-in-European-labour-market-related-education-training-and-learning-questionnaire-for-employers

За организации на работниците и служителите:

https://survey.alchemer.eu/s3/90351471/Mapping-micro-credentials-in-European-labour-market-related-education-training-and-learning-questionnaire-for-organisations-representing-employees