Покана за участие в специализиран семинар на CEDEFOP

Покана за участие в специализиран семинар на CEDEFOP

refernet

Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP кани всички заинтересовани страни на виртуален семинар “Професионалното образование и обучение в действие – доказателства относно прилагането на приоритетите на ЕС в националните планове за професионално образование и обучение“, който ще се проведе на 17 април 2024 г.

На събитието е планирано да бъде представен обзор на CEDEFOP за това какви действия предприемат европейските държави, за да направят своите системи за ПОО по-гъвкави и атрактивни, по-приобщаващи и с гарантирано качество на образователните и обучителни услуги. Участниците ще могат да се запознаят с ключови постижения и предизвикателствата, пред които са изправени държавите при изпълнението на общите приоритети на ЕС в областта на ПОО.

Регистрацията за събитието е отворена на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/en/events/vet-action-evidence-implementing-eu-priorities-national-vet-plans