Как дигитализацията се отразява върху стажовете?

Как дигитализацията се отразява върху стажовете?

podcast19

В последния подкаст на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) се представя гледната точка на представители от бизнеса и образователния сектор относно предизвикателствата пред практическото обучение в цифровата ера. Като главна задача бизнесът посочва постигането на по-голяма гъвкавост на учебните планове и програми в отговор на светкавичните промени в света на труда. Обучението на реално работно място заема все по-голям дял в системите за професионално образование и обучение, тъй като дава възможност за досег с последното know-how в дадения сектор. Що се касае до съвременната роля на учителя и необходимостта от прилагане на дигитални умения и технологии в учебния процес, тук на дневен ред излиза обезпечаването на системите с необходимата инфраструктура. Все повече европейски страни практикуват заетост на преподавателите по половин седмица в компания и останалото време преподаване в училище. В материала се обсъждат също използването на изкуствен интелект в професионалното образование и обучение и ръста на жените, които се включват в обучения за придобиване на професионална квалификация, особено в технологичния сектор.

Източник: https://www.cedefop.europa.eu/en/podcasts/cedefop-podcast-episode-19-digital-apprenticeships-education-and-industry-dialogue