Ново проучване на CEDEFOP за работата чрез интернет базирани платформи

Ново проучване на CEDEFOP за работата чрез интернет базирани платформи

Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP публикува ново проучване на практики за работа чрез онлайн платформи.

Работата онлайн, чрез интернет базирани платформи, постоянно нараства. Цифровизацията, нуждата от гъвкавост на пазара на труда и условията на работа по време на кризата с COVID-19 фокусират вниманието около работещите в онлайн платформи – уеб и софтуерни разработчици, дизайнери, писатели, преводачи и др., но също така и заети с по-ниска квалификация.

Изследването обхваща демографските характеристики на лицата, мотивите за изпълнение на такъв тип работа, развитието на умения, обучението по време на работа. Преобладаващата част от изпълняващите работа като т.нар. „microworkers“ през онлайн платформи са мъже, а средната възраст (за всички полове) е 31г. При фрилансерите има по-балансирано разпределение между половете, като 47% са жени, а средната възраст е около 35г.

Интересни са данните, че над 30 % от заетите през онлайн платформи в Европа са имигранти. Ето защо тази възможност се разглежда и като временна мярка за помощ и улесняване при интеграцията на пазара на труда и развитието на умения.

Сравнително малка част от анкетираните лица посочват, че работят през онлайн платформи при петдневна работна седмица, като преобладаващата част от хората използват тази възможност за допълнителен доход.

Публикацията разглежда също какъв процент от месечния си доход анкетираните лица заработват чрез различните видове работа в онлайн платформи, особеностите на задачите и каква е степента на удовлетвореност от изпълнението на такъв тип работа.

Потенциалът за работа през интернет базирани платформи е сериозен – това показва нарастващият брой подобни технологични системи в Европа.

Пълният текст на проучването е достъпен на следния линк:

https://www.cedefop.europa.eu/bg/publications-and-resources/publications/5581