Нов подкаст на CEDEFOP за развитие на уменията

Нов подкаст на CEDEFOP за развитие на уменията

podcast

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) представи най-новия подкаст, посветен на темата за развитието на уменията и планирането на кариерата на младите хора. Този епизод е записан на живо след церемонията по награждаване на победителите в конкурса CedefopVideoAward. Пред повече от 200 гости беше проведена панелна дискусия с участието на отбора победител от Португалия и експерти от системата за професионално образование и обучение в Европа. Представени са различни гледни точки, общото в които е, че професионалната квалификация осигурява много и различни възможности за реализация в света на бизнеса днес. Фокус се поставя върху ролята на ПОО за осигуряване на специалисти с точните умения, нужни за зеления и цифров преход. Представителите на обучаващи институции акцентират върху стажовете и обучението на реално работно място, които днес са най-атрактивни за европейските младежи. Сред изтъкваните предимства са възможността за развиване на умения за бърза трудова адаптация, но също така и факта, че стажовете са платени. Отделна част в подкаста е насочена към ролята на микро удостоверенията като гъвкава форма за усвояване на актуални компетентности, нужни за заемане на дадено работно място. Характерно за младите хора е търсенето на разнородни и неограничени възможности за кариерни пътеки, каквито всъщност предлага днешният динамично трансформиращ се пазар на труда. Ключово за успеха им е наличието на мотивация да не спират да търсят и откриват нови възможности за осигуряване на нужните умения. В материала се обсъжда също така ролята на кариерното ориентиране като инструмент за идентифициране на силните страни и вярната посока за успеха на младите хора.

Подкастът може да чуете на следния линк:

https://www.cedefop.europa.eu/en/podcasts/cedefop-podcast-episode-24-skills-and-careers-young-people?utm_campaign=w-20240318&utm_term=weekly&mtm_source=notifications&mtm_medium=email&utm_content=title&mtm_placement=content&mtm_group=ced_podcast