Номинации за добри практики в кариерното ориентиране

Номинации за добри практики в кариерното ориентиране

Еврогайдънс България стартира набиране на номинации за добри практики в подкрепа на кариерното консултиране и ориентиране в условия на пандемия.

 В срок до 1-ви декември 2021 г. директорите на лицензираните от НАПОО центрове за информация и професионално ориентиране могат да се включат в надпреварата като попълнят формуляр за участие. Отличените участници ще бъдат взети предвид с цел включване в предстоящи международни учебни визити (онлайн или на място) в областта на кариерното консултиране и ориентиране.