Национална конференция „Развитието на инструментите за ПОО и тяхното приложение в страната“

Национална конференция „Развитието на инструментите за ПОО и тяхното приложение в страната“

На 12.10.2021 г. екип на НАПОО взе участие в Национална конференция „Развитието на инструментите за ПОО и тяхното приложение в страната“. Конференцията се организира като част от дейностите на National VET team, чийто организатор за България е Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Събитието беше открито от г-н Михаил Балабанов,  Изпълнителен директор на ЦРЧР.  В своите приветствени думи г-н Балабанов акцентира върху важността от практическото прилагане на различните инструменти за професионално образование и обучение, както и популяризирането им чрез подобен род форуми. Участниците в конференцията представиха новости за системата и интересни данни от изследвания и проекти. Обсъдена беше ролята на ECVET за развитието на ПОО в страната, както и необходимостта от разширяване на услугите по кариерно ориентиране за възрастни. В заключителната част от програмата беше дадена възможност за дискусия по темите от програмата.

Допълнителна информация за събитието и презентациите са достъпни на следния линк: http://hrdc.bg/news/vet-tools-conference-12-oct-2021