Представяне на напредъка по проект GreenMicredPathways

Представяне на напредъка по проект GreenMicredPathways

presentation GreenMicred

На 31.01.2023 г. в рамките на работна среща, организирана с експерти в НАПОО, беше представен напредъкът в изпълнението по проект GreenMicredPathways. Проектът има за цел да предостави модел за развитие на зелени умения, признавани с микро удостоверения, създаден от експерти от индустрията, образованието и обучението, който да улесни възрастните да се преквалифицират или да повишават квалификацията си в рамките на парадигмата за учене през целия живот, за да подобрят възможностите си за заетост. В рамките на проекта е заложено създаването на специализирана платформа, нейното тестване и широко прилагане, както и образователна мобилност.

Целевата група на проекта са възрастни лица, които срещат редица ограничения или се борят с проблемите на социалното неравенство (безработни, лица от отдалечени райони, ниско квалифицирани, бежанци и др.). Проектът се финансира от програма ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3, а консорциумът включва 16 партньорски организации от Швеция, България, Ирландия, Латвия, Северна Македония, Испания и Нидерландия.