НАПОО беше домакин на партньорска среща по проект „Green Leadership for Hotel Managers“

НАПОО беше домакин на партньорска среща по проект „Green Leadership for Hotel Managers“

GLHM logo

 

На 26-ти април 2023 г. НАПОО посрещна представителите на организации от Гърция, Италия, Ирландия и Република Малдиви на партньорска среща по проект за зелен мениджмънт в туристическия сектор. Проектът е с продължителност до м. февруари 2025 г. и има за цел да се повишат компетентностите на мениджърите на хотели в областта на т.нар. зелено лидерство, както и да се насърчи про-екологичното поведение и нагласи и придържането на служителите в туризма към зелените практики. Екипът на проекта ще работи активно за надграждане на капацитета на доставчиците на ПОО и бизнеса в областта на зеленото лидерство в туризма, включително чрез създаване на масивен отворен онлайн курс от 5 модула за подобряване на компетентностите в сферата на устойчивото развитие в туристическия сектор.

GLHM_1GLHM_2