Кариерният консултант в ерата на дигитализацията

Кариерният консултант в ерата на дигитализацията

Сборник с 13 статии за практики, свързани с ролята и квалификацията на специалистите по професионално ориентиране и кариерно консултиране, е публикуван на Интернет страницата на CEDEFOP.

Промените в начина на живот и работа, наложени от COVID пандемията, както и бързото развитие на технологиите, съществено променят ролята и изискванията към кариерните консултанти. Темпото, с което стават промените,  налага в допълнение към формалното обучение те самостоятелно да се развиват и да обменят с колеги опит и знания, за да поддържат нивото си.

Има ли рамка на компетенциите на кариерните консултанти? България, Гърция, Румъния, Португалия и Германия ползват обща рамка и обща сертификационна програма  -The Global Career Development Facilitator (GCDF). В България тази сертификационна програма е интегрирана в магистърска програма в някои университети. През последните 15 г. повече от 1000 лица, получили GCDF сертификат,  работят като кариерни консултанти в училищата, към Агенция по заетостта, в кариерните центрове в университетите, в предприятия и в институции.

Рамка на компетенциите на кариерния консултант, видно от публикации на CEDEFOP, има в повечето европейски държави – Австрия, Дания, Естония, Германия, Гърция, Унгария, Литва, Малта, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Словения, Великобритания и др. Малта и Австрия разграничават професията кариерен консултант от учителя/преподавателя, който предоставя консултации с цел професионално ориентиране на своите ученици.

В Италия е разработена система за онлайн валидиране и признаване на компетенции на кариерните консултанти, при което се присъждат дигитални баджове, доказващи различни умения. (https://www.competenzeservizilavoro.it/sistema-open-badge/)

Много държави прилагат етичен стандарт на кариерния консултант – Белгия, Финландия, Германия, Сърбия, Швеция, Ирландия и др.

Какви нови предизвикателства възникват пред кариерните консултанти? В последните години се очаква те да умеят да анализират и интерпретират статистически данни за пазара на труда за да ги инкорпорират в ежедневната си дейност. Без тези умения, консултантът ще загуби най-важното – връзката между ориентирането и пазара на труда., което е в центъра на работата с всеки клиент.

Част от статиите в сборника с материали представят различни подходи за интегриране на ИТ в кариерното консултиране. Големите масиви с данни, изкуственият интелект, чатботът са инструменти, доказано полезни в други сфери (например  в маркетинга), които може да се окажат надежден помощник и на кариерния консултант.

„Кариерното ориентиране  в дигитален контекст“ е статия за кариерното консултиране  в Германия. Федералната агенция по заетостта въвежда широк спектър цифрови инструменти за самообслужване, обновявайки своя кариерен портал, които са насочени например към развиване на умения за решаване на проблеми. През 2021 г. фокусът е върху пилотиране, оценка и внедряване на видео консултиране. Установява се необходимост и от преодоляването на неохотното отношение сред практикуващите към дигитализацията, макар че инструментите за самообслужване (и все по-често изкуствен интелект), едва ли ще заменят консултациите лице в лице.

Статиите са публикувани в сборника Digital transitions in lifelong guidance: rethinking careers practitioner professionalism на сайта на CEDEFOP.