Изграждане на дигитална стратегия чрез инструмента „SELFIE”

Изграждане на дигитална стратегия чрез инструмента „SELFIE”

Публикуван е подходящ за обучаващи институции онлайн курс „Изграждане на училищна дигитална стратегия чрез инструмента SELFIE“, който ще стартира на 25 октомври 2021 г. Курсът е безплатен, онлайн и е отворен за учители/обучители и други заинтересовани страни от всички държави.

Курсът ще помогне да се погледне на цифровото обучение като възможност, а не като предизвикателство.

С разработения  „SELFIE“ инструментариум може да се разработи  цялостна дигитална стратегия.

За регистрация: https://bit.ly/SELFIEmooc