Европейската година на уменията подкрепена и със собствен сайт

Европейската година на уменията подкрепена и със собствен сайт

Eurpean

Стартира сайт на Европейската година на уменията, който ще информира всички заинтересовани страни за новостите, свързани с ученето през целия живот, образованието и обучението, насочени към развиването на актуални и значими умения, важни за зеления и цифров преход.

Сайтът може да се открие на следния линк https://year-of-skills.europa.eu/index_en и предоставя информация за онлайн инструменти и ресурси, свързани с ученето и кариерата. Налице са насоки за възможности за включване в безплатно обучение за дигитални умения. Разработена е също и интерактивна карта, на която се визуализират събития. Центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране могат да публикуват свои инициативи и да оставят своята знакова следа през 2023 г.- Европейската година на уменията.