Успешно приключи проект на НАПОО и Институт на Република Словения за професионално образование и обучение

Успешно приключи проект на НАПОО и Институт на Република Словения за професионално образование и обучение

digivet

На две поредни информационни събития, организирани от НАПОО на 30.03.2023 г. и 27.04.2023 г. бяха представени резултатите от проект „Be prepared for a VET digital world.“ Това е първият проект на агенцията по дейност small-scale partnership, KA2 на програма Еразъм +.  Проектът допринесе за дигитализиране на част от оперативните процеси в партниращите организации и беше насочен към внедряването на нови цифрови инструменти. В рамките на проекта бяха реализирани дейности за повишаване ефективността в двете институции чрез оптимизиране на работните процеси и подобряване на дигиталните умения на служителите. В рамките на дейност 3, която е заключителната за проекта, беше осъществено измерване на ефекта от изпълнението му. И двете партньорски организации отчитат сериозен дигитален напредък в своите дейности. В НАПОО е внедрен специализиран модул за дигитален архив, а словенският институт вече използва модерна CRM система.

20230330