Покажете новото си умение и спечелете!

Покажете новото си умение и спечелете!

award

В рамките на годината на уменията Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) организира конкурс за отличаване на постиженията в системата за професионално образование и обучение.

Поканени са за участие както млади, така и възрастни обучаеми в областта на ПОО от страни-членки на Европейския съюз, Исландия и Норвегия, които да докажат таланта си в създаване на видеоклип за демонстриране на ново умение. Наградата е пътуване до Солун за участие в международния фестивал на документалните филми през 2024 г. Срокът за изпращане на изготвените видеа е 15 – ти декември 2023 г. Темите могат да са свързани със зеления и цифров преход, с промяната в кариерния път, развитието на предприемаческа идеи, но не е задължително да се ограничават само до тези предложения.

Допълнителна информация за конкурса и начина на кандидатстване може да откриете на следния линк:

https://www.cedefop.europa.eu/en/news/cedefopvideoaward-tell-us-about-your-new-skill-and-win