CEDEFOP публикува специален коледен календар

CEDEFOP публикува специален коледен календар

Koleden kalendar

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) представя по забавен начин обвързването на коледните желания с Годината на уменията. Коледно настроение и допълнителна информация за европейските държави се зарежда зад всеки ден от календара до 25-ти декември. Прогнозите за България до 2035 г. определят солидно търсене на квалифицирани шофьори.

Календарът е достъпен на английски език на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/en/pages/advent-calendar-2023