Консултативният комитет за професионално обучение навърши 60 години

Консултативният комитет за професионално обучение навърши 60 години

ACVT

Консултативният комитет за професионално обучение (ACVT) отбелязва своята 60-годишнина. Комитетът е създаден през 1963 г. с цел да подпомага Европейската комисия при разработването и прилагането на политическата рамка на Европейския съюз в областта на професионалното образование и обучение. ACVT се състои от трима членове от всяка държава-членка, представляващи интересите съответно на националното правителство, синдикатите и организациите на работодателите, и заседава два пъти годишно. Честването на юбилея се състоя на 07 юни 2023 г., като в обръщението си към членовете на Комитета, комисар Никола Шмит от главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“, изрично отбеляза, че годишнината съвпада с Европейската година на уменията.

Връзка към пълния текст на новината можете да намерите тук: Advisory Committee on Vocational Training turns 60 (europa.eu)