Нов подкаст на CEDEFOP за ролята на жените в зеления преход

Нов подкаст на CEDEFOP за ролята на жените в зеления преход

skillset20

В сайта на Европейския център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP е достъпен подкаст, насочен към включването на жените в реализирането на целите на Европейския съюз, свързани със зеления преход.

Материалът е посветен на ролята на жените и професионалното образование и обучение за зеления енергиен сектор. В интервюто се дискутират тенденциите за увеличаване на работните места, свързани с производството на зелена енергия, както и какви конкретно са необходимите умения, които могат да осигурят заетост на жените от различни целеви групи. Представени са примери за добри практики от Австрия и Полша, както и за осъществени проекти, целящи развиване на търсени от бизнеса професионални компетентности. Интервюираните в подкаста експерти отправят апел към създателите на политики за равенство между половете да се разработват стратегии, които адресират нуждитe в сектора по най-точния начин.

 

Подкастът е достъпен на английски език тук : https://www.cedefop.europa.eu/en/podcasts/cedefop-podcast-episode-20-women-green-energy-sector-untapped-resource