Минали събития

Втора регионална ReferNet конференция – 27.10.2016 г., гр. Русе

Конференцията на тема „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“ ще се проведе на 27 октомври 2016 г. от 10:00 ч. в хотел „Рига“, гр. Русе.

На конференцията са поканени представители на Регионалните управления на образованието от Русе, Плевен, Силистра, Разград, Велико Търново, директори на професионални гимназии, както и представители на социалните партньори.

За участие, моля попълнете приложената регистрационна форма и я изпратете по електронната поща на адрес e.nikova@navet.government.bg.