Национална ReferNet конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“

Национална ReferNet конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“

Ref_1

На 27.09.2022 г. се проведе традиционната ReferNet Конференция, организирана от Националната агенция за професионално образование и обучение. Събитието беше ориентирано към информиране на аудиторията с новостите в професионалното обучение в европейски и национален контекст. Фокусът беше поставен върху следните въпроси:

  • Развитие на политиките в областта на професионалното образование и обучение, включващи актуалните Европейските посоки – Рамка за „зелени“ компетентности „GreenComp“; Инструментариум за „овластяване“ на младите хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение (т. нар. NEETs; Умения за twin transition – едновременно зелен и цифров преход и др., както и отражението на европейските политики в националното ни законодателство;
  • Микроудостоверенията, като възможност за адаптация към променящите се начин на живот, учене и работа;
  • Насърчаване на ученето през целия живот чрез индивидуалната сметка за обучение;
  • Дуалното обучение в смисъла на възможностите за решаване на наболели социално-икономически проблеми;
  • Инструментът „Scoreboard“, като добра практика в подкрепа на международната мобилност в професионалното образование и обучение.

Ref_2022_2

На събитието се дискутираха теми породени от напредването на цифровизацията в професионалното обучение и свързаното с нея качество на обучението. Споделени бяха добри практики в използването на цифровата среда за обучение, като и проблеми, търсещи своето решение в практическата реализация на професионалното образование и обучение. В дискусията участваха представители на МОН и МТСП, представители на обучаващи институции и други заинтересовани лица.

Презентации:

  1. Развитие на политиките в областта на професионалното образование и обучение в България (ReferNet).
  2. Европейски подход към микроудостоверенията – отговор на промяната в начина ни на живот, учене и работа.
  3. Индивидуална сметка за обучение – инструмент за насърчаване на ученето през целия живот.
  4. Дуалното обучение – една добра възможност за решаване на актуални социално-икономически проблеми.
  5. Scoreboard инструмент за подкрепа на международната мобилност в професионалното образование и обучение.