Минали събития

Работна среща по проект BUILD UP Skills Bulgaria

На 26.07.2012г., в София  ще се проведе работна среща на тема  „Описание и анализ на текущото състояние в строителния сектор и системата за професионално образование и обучение“. Събитието е в рамките на изпълнението на проект BUILD UP Skills Bulgaria.