Минали събития

Предстояща конференция “Beauty & SPA”

На предстоящата конференция “Beauty & SPA”, организирана от списание „Arena of Beauty” и Асоциацията на Малките и Средни Предприятия от Индустрията за Красота и Здраве (АМСПИКЗ), ще бъдат дискутирани теми, свързани с въвеждане през 2012 г. в Списъка на професиите за професионално образование и обучение на нови професии и специалности за  козметичния бранш.
Представители на МОМН и НАПОО ще вземат участие в дискусията, която по предварителната програма ще бъде на 07.10.2012 г.

Прикачени файлове