Минали събития

Национално състезание за готвачи

В рамките на инициативата „Ден на професията“, Националната агенция за професионално образование и обучение съвместно с Европейската асоциация на готвачите „ЕВРОТОК” и Метро академия организират национално състезание за готвачи, които са придобили професионална квалификация в  ЦПО от цялата страна. Състезанието ще се проведе на 5 и 6 октомври 2012 година в Метро академия, гр. София.