ReferNet България

е общоевропейска мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение, създадена през 2002 година от Европейската агенция за развитие на професионалното обучение – CEDEFOP.

refernet-bulgaria
Пускане на видеото

СЪБИТИЯ

ПУБЛИКАЦИИ

НОВИНИ

Развитието на умения за адаптиране към променящите се обстоятелства е подчертано в приоритетите на чешкото председателство на ЕС за второто полугодие на 2022 г.

Уменията за т.нар. twin transition – едновременно зелен и цифров преход са във фокус по време на чешкото председателство на ЕС. В рамките на приоритета

повече »

Онлайн инструментът OCCAY помага на кариерните консултанти и обучители да оценят своите дигитални умения чрез решаване на практически казуси

Тествайте го тук – https://occay.eu/self-assessment-grid-test/. Инструментът се основава на DigiComp и оценява широк спектър от умения – комуникация и сътрудничество чрез цифрови технологии, информационна грамотност,

повече »

Безплатен онлайн курс дава възможност на всеки – от ученик до опитен професионалист – да подобри своите кариерни умения

Онлайн курсът е свободно достъпен на български и на още 5 езика на платформата app.career–skills.eu.Тя съдържа различни инструменти и ресурси за развитие на кариерните умения:

повече »

Тук ще намерите изследователски доклади, доклади за националната политика в областта на професионалното образование и обучение, както и библиография на публикациите в България по темата.