ReferNet България

е общоевропейска мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение, създадена през 2002 година от Европейската агенция за развитие на професионалното обучение – CEDEFOP.

refernet-bulgaria
Пускане на видеото

СЪБИТИЯ

ПУБЛИКАЦИИ

НОВИНИ

Ref_1

Национална ReferNet конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“

На 27.09.2022 г. се проведе традиционната ReferNet Конференция, организирана от Националната агенция за професионално образование и обучение. Събитието беше ориентирано към информиране на аудиторията с

повече »

Развитието на умения за адаптиране към променящите се обстоятелства е подчертано в приоритетите на чешкото председателство на ЕС за второто полугодие на 2022 г.

Уменията за т.нар. twin transition – едновременно зелен и цифров преход са във фокус по време на чешкото председателство на ЕС. В рамките на приоритета

повече »

Тук ще намерите изследователски доклади, доклади за националната политика в областта на професионалното образование и обучение, както и библиография на публикациите в България по темата.