CEDEFOP публикува материал за ползите от качественото кариерно ориентиране

CEDEFOP публикува материал за ползите от качественото кариерно ориентиране

career_cede

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) публикува материал за ползите от прилагането на ориентиране през целия живот в един трансформиращ се пазар на труда. В публикацията кариерното ориентиране е представено като ценен елемент на ученето през целия живот, благодарение на който работещите се приспособяват към новостите в професиите и динамиката в света на труда.

Разгледани са предимствата да се използва ориентиране от различните категории заети лица на трудов договор в малки, средни или големи компании, самонаети лица, работещи в нестандартни форми на заетост, лица от уязвими групи, граждани в по-напреднала възраст, жени, мигранти и др. Обобщени са критериите за постигане на качество в кариерното ориентиране и е изтъкната важността на институционалната подкрепа за осигуряване на достъпно и ефективно ориентиране.

Целият материал е достъпен на английски език на следния линк:

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/2235