Проектът CRAFT подготвя младите хора от малките населсни места за работните места на бъдещето чрез обучителна програма и игра в 3D виртуален свят

Проектът CRAFT подготвя младите хора от малките населсни места за работните места на бъдещето чрез обучителна програма и игра в 3D виртуален свят

CRAFT – Coworking in Rural Areas to prepare young people for the Future Trends е инициатива, финансирана по програма Еразъм+. Тя има за цел да помогне на младите хора да разширят познанията си за тенденциите на пазара на труда, работните места в 21-ви век, предприемачеството и кръговата икономика чрез програма за обучение и платформа за 3D виртуален свят със сериозни игри.

Проектът популяризира споделените работни пространства (coworking) като начин за обединяване на наличните ресурси и сили за решаване на местни проблеми и за въздействие върху обществото. Специален фокус на проекта са младежите, живеещи в селски райони и малки населени места.

Програмата за обучение CRAFT разширява познанията на младите хора за различни възможности за кариера, самостоятелна заетост, съвместна работа и предприемачество. Трите модула включват много практически примери, вдъхновяващи казуси и перспектива за бъдещето на работата.

Обучаемите могат да тестват и доразвиват знанията си в 3D виртуалния свят с предизвикателства на играта, достъпни свободно чрез платформата. Той предлага ангажиращ начин за подобряване на различни компетенции, като критично мислене, вземане на решения, решаване на проблеми.

Играта е достъпна на английски език 3D виртуалният свят създава уникално потапящо изживяване, съчетаващо емоционално и социално обучение като пренася играчите в Green Village. В пространството на играта те използват своя аватар, за да се движат, да взаимодействат и да преодоляват различни предизвикателства, като по този начин тестват знанията, получени в модулите за обучение, налични в платформата.

Историята поставя играча в ролята на млад човек, който се установява в застрашено от обезлюдяване селце, което група съмишленици се борят да съживят като създават споделено работно пространство. Виртуалното пътешествие включва 7 образователни приключения, които прилагат елементи от дигитални образователни ескейп стаи и създават изключително завладяващо учебно изживяване. Играчите трябва да демонстрират своето разбиране за същественото на coworking местата; идентифициране на бизнес идеи, които имат потенциал в селските райони; и да покажат своята осведоменост за промените на пазара на труда и обществото и как те влияят върху уменията и работните места.

Платформата за обучение е свободно достъпна на английски език чрез безплатно приложение, което трябва да се изтегли на компютъра. Материалите могат да се използват от обучаемите индивидуално или в групов режим (в сътрудничество или като състезание от до 5 играчи едновременно). Модулите могат да бъдат интегрирани в обучение или семинари за професионално ориентиране за млади хора.

За повече информация вижте сайта на проекта https://craft-project.eu и страницата му във Facebook https://www.facebook.com/EUprojectCRAFT

Проект No: 2020-1-PL01-KA205-078361.