Съвместно обсъждане на подхода micro-credentials на международна среща в гр. София

Съвместно обсъждане на подхода micro-credentials на международна среща в гр. София

Green Micred

На 24.06.2024 г. експерти от НАПОО представиха проект GreenMicredPathways по време на среща, организирана по друг международен проект – MASTERY. И двата проекта имат за цел пилотиране на модела за присъждане на микроудостоверения, като различието е основно в целевата група. Проект GreenMicredPathways се фокусира върху развитието на зелени умения за по-ниско образовани възрастни, безработни и лица от уязвими групи, докато екипът на MASTERY е насочил своите усилия към заети лица от пет икономически сектора.

До есента на 2024 г. в рамките на проект GreenMicredPathways се разработват резултати от учене, свързани с основните принципи на устойчивото развитие, ефектите от човешката дейност върху околната среда, климатичните промени и разумното използване на природните ресурси.