CEDEFOP публикува актуализиран преглед на системата за ПОО в България

CEDEFOP публикува актуализиран преглед на системата за ПОО в България

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) публикува кратък преглед на политиките в областта на ПОО в България в периода от 2020 г. до началото на 2023 г. В него са представени контекстът и предизвикателствата, пред които е изправена системата в страната, както и последните статистически данни и националните приоритети до 2030 г. Настоящият кратък преглед на политиката в областта на ПОО предоставя информация от мониторинга и анализа на CEDEFOP относно изпълнението на Препоръката на Съвета относно ПОО и Декларацията от Оснабрюк. Документът може да се използва от заинтересованите страни като ценен източник на информация за развитието в областта на ПОО.

Пълният текст на документа е достъпен на английски език на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/en/country-reports/vocational-education-and-training-policy-briefs-2023-bulgaria