Представяне на проект Balkan WBL Cooperation на информационен ден в София

Представяне на проект Balkan WBL Cooperation на информационен ден в София

На информационно събитие, организирано от НАПОО на 14.05.2024 г. в зала Европа на Новотел София,  бяха представени целите и резултатите до момента от изпълнението на проект  Balkan WBL Cooperation.  Проектът се изпълнява по дейност KA2 на програма Еразъм + и неговият екип работи за подобряване на ефективността на практическото обучение на реално работно място в партньорските държави (България, Гърция, Северна Македония, Румъния). В рамките на проекта ще бъдат разработени конкретни препоръки за усъвършенстване на WBL, които ще бъдат представени на отговорните за политиките в областта институции. Експертни групи с участници от четирите държави активно работят по създаването на инструментариум за справяне с регионалните предизвикателства в областта на обучението на реално работно място. Първите интелектуални продукти  относно тематична област Governance са създадени и екипът продължава своята работа по темата, свързана с професионалните умения.