Представяне на проект „Зелено лидерство в управлението на хотели“ на информационен ден на НАПОО в гр. София

Представяне на проект „Зелено лидерство в управлението на хотели“ на информационен ден на НАПОО в гр. София

На информационно събитие, организирано от НАПОО на 14.05.2024 г., бяха представени целите и резултатите до момента от изпълнението на проект „Зелено лидерство в управлението на хотели“, който се финансира от Програма „Erasmus +“, Ключова дейност КА220 „Стратегически партньорства“ в сферата на професионалното образование и обучение. Най-важният резултат от проекта ще бъде масов отворен онлайн курс (MOOC) с пет модула, насочени към подобряване на компетентностите в сферата на зеленото лидерство. В рамките на проекта партньорите вече са разработили Наръчник за зелено лидерство в управлението на хотели, който може да бъде изтеглен от линка по-долу: https://glhm-erasmus.eu/

alt