Нов подкаст на CEDEFOP за уменията в малките и средни фирми

Нов подкаст на CEDEFOP за уменията в малките и средни фирми

 Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) представи нов подкаст, свързан с недостига на умения в микро, малките и средни фирми. В материала се обсъждат предизвикателствата пред създаването на конкурентоспособни малки и средни предприятия (МСП) чрез осигуряване на квалифициран персонал. Епизод 25 в колекцията подкасти на CEDEFOP представя различни гледни точки относно повишаването на привлекателността на работните места в по-малките компании. Разглеждат се възможностите за предлагане на стажове за младежи, както и необходимостта от мерки за подобряване имиджа на професионалното образование и обучение. Предложени са добри примери за стимули, въведени в Холандия, до които имат достъп чрез кандидатстване по-малките предприятия.

Целият материал на английски език е достъпен на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/en/podcasts/cedefop-podcast-episode-25-skills-shortages-small-and-medium-sized-enterprises