Европейски преглед на валидирането на самостоятелното и неформално учене 2023

Европейски преглед на валидирането на самостоятелното и неформално учене 2023

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) публикува осмо издание на доклад за валидирането, който предоставя цялостен преглед на практиките за валидиране в страните членки на ЕС. В сисистематизиран вид са описани подходите за валидиране, разширяващото се предлагане, институционалната среда и процесите за организиране на процедурите за валидиране. Представените примери доказват, че в повечето европейски страни валидирането е достъпно и помага за насърчаване на ученето през целия живот. Документът очертава положителното развитие на практиките за валидиране, но също така акцентира върху необходимостта от по-нататъшни усилия в редица сектори. Остава предизвикателство обхващенто на групите в неравностойно положение, за които повечето мерки са фрагментарни и се нуждаят от систем подход.

 

Пълният текст на документа е достъпен на английски език на следния линк:https://www.cedefop.europa.eu/en/country-reports/european-inventory-validation-informal-and-non-formal-learning-2023?utm_campaign=w-20240513&utm_term=weekly&mtm_source=notifications&mtm_medium=email&utm_content=title&mtm_placement=content&mtm_group=ced_country_report