Белгийското председателство ще работи за създаването на общество на ученето

Белгийското председателство ще работи за създаването на общество на ученето

Logo-Belgium24

Основен акцент в председателството на Белгия през първото полугодие на 2024 г. е създаването на общество на ученето, в отговор на динамично променящия се свят. Мотото на новото председателство е Защита, укрепване, подготовка.

Засилване на сътрудничеството в областта на образованието и обучението, насърчаване на ученето през целия живот, улесняването на мобилността, овластяване и приобщаване на младите хора са сред важните теми в програмата на Белгия. Като част от усилията за преодоляване на бариерите пред организирането на мобилности с цел учене и преподаване ще се работи целенасочено по Препоръка, която да актуализира действащата рамка в областта. Други ключови цели в програмата са напредъкът и приоритетите от плана за действие в областта на цифровото образование, както и разширяването на кариерните възможности за преподавателите.