Регистрация за уебинар на CEDEFOP

Регистрация за уебинар на CEDEFOP

cedefop

 

CEDEFOP отправя покана за участие в събитие на 26.09.2023 г. относно предвиждането на умения и на начина, по който стратегиите за секторни умения могат да подкрепят зеления и цифров преход. Във времена на повишена нестабилност и икономически натиск, професионалното образование и обучение може да изиграе ключова роля за изграждане на капацитет и осигуряване на търсените умения. В програмата са включени теми, свързани с идентифицираните възможности и предизвикателства, свързани със секторните умения. Презентаторите са представители на обучителни организации и изследователи, както и експерти в отговорни за политиките институции. За регистрация последвайте линка https://www.cedefop.europa.eu/en/events/sectoral-skills-intelligence-and-strategies-drivers-just-transition